‘Dit is meer dan een thuis’

Jenny – bewoonster

Voor wie is het Hospice?

De laatste fase van het leven brengen de meeste mensen het liefst thuis door. Soms is dit niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. Dan ontstaat de vraag naar passende zorg. Het hospice biedt een huiselijke omgeving als alternatief voor mensen die het liefst thuis willen sterven. Hospice Arco Cavent is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De meeste mensen die in het hospice verblijven is er geen behandeling tot genezing meer mogelijk. Zij hebben een levensverwachting van nul tot zes maanden.

Bijna Thuis Huis

Hospice Arco Cavent is een “bijna-thuis-huis” waar ruimte is voor zes bewoners. Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht levensovertuiging, inkomen of achtergrond. Ieder leven is uniek en dient tot aan het einde met respect behandeld te worden. Wij bieden een huiselijke omgeving, waar alle tijd en ruimte is om samen met uw dierbaren te zijn. De zorg wordt afgestemd op uw persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden. ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’ is in dit verband een veel gehoorde uitspraak, die aansluit bij de intentie van de zorgverleners van het hospice. In de gemeenschappelijke ruimtes zoals de poch met prachtig uitzicht, de mooie tuin of uiteraard in uw eigen kamer is er altijd de gelegenheid om bezoek te ontvangen. Familieleden en vrienden kunnen komen en gaan wanneer zij en de bewoner dat zelf willen, vaste bezoektijden zijn er namelijk niet. Voor bezoek is het mogelijk om te blijven logeren. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk de eigen levenssfeer te behouden.

De zorg

Als genezen niet meer mogelijk is, en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk voor de zieke en zijn naasten om het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Met persoonlijke aandacht voor zorgen en verdriet. En: met oog voor de vragen die opkomen door het naderende afscheid. Om hiervoor te kunnen zorgen, is er in het hospice 24 uur per dag personeel aanwezig. In het hospice werkt een vast team, verpleegkundigen, verzorgenden, en deskundige vrijwilligers. Bij de palliatieve zorg die zij gezamenlijk bieden, staan de wensen van de bewoner centraal. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de bewoner met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de bewoner lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee bewoners tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de bewoner en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners. zorg wordt zoveel als mogelijk op die wensen afgestemd. Als bewoners en familie dat willen, kunnen naasten uiteraard ook bij de zorgverlening worden betrokken. Indien nodig, kan het hospice andere behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

Een klein deel van de bewoners komt tijdelijk in het hospice wonen om een drukke periode thuis te overbruggen. Zo hebben de familieleden en vrienden die voor de zieke zorgen even een rustige(r) tijd. In grote lijnen gesproken:

  • is de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg (verlichting van symptomen bij voorbeeld)
  • zijn verpleegkundigen en verzorgenden verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging (wondverzorging of preventie van doorligplekken bij voorbeeld)
  • verrichten vrijwilligers ondersteunende verzorging (assistentie van verpleegkundigen of verzorgen van maaltijden bij voorbeeld)

Aanmelding

Een opname in het hospice kan via diverse wegen worden gerealiseerd:

  • Bewoners worden aangemeld door het ziekenhuis en komen dan rechtstreeks naar het hospice.
  • De aanvraag wordt gedaan via de thuiszorgorganisatie, het Prinses Wilhelmina Fonds of de huisarts
  • Familie en/of toekomstige bewoner komt zelf bij het hospice melden

Voordat een bewoner wordt opgenomen zal er een akkoord van de verzekeringsmaatschappij moeten zijn. Deze wordt door het ziekenhuis of de huisarts aangevraagd.

Als toekomstige bewoners en hun naasten eerst willen weten hoe het hospice eruit ziet, kunnen zij uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het hospice. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek. Een bewoner kan, als er plaats is, binnen 24 uur opgenomen worden in het hospice.

Contactgegevens

Stichting Hospice Arco Cavent
Majoorsweg 25, Curaçao
Tel : +5999 737 0888
info@arcocavent.com

Altijd op de hoogte blijven?

Op onze Facebook pagina posten we regelmatig foto’s en nieuwtjes. Like ons op Facebook en mis niets.

Steun het hospice

Het hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming voor de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken.

Vrijwilligers

Arco Cavent is het eerste hospice wat uitsluitend met vrijwilligers werkt. Alle vrijwilligers worden getraind in deze specifieke zorg. Zij verrichten geen medische of verpleegkundige taken. Deze taken worden gedaan door verpleegkundigen eventueel ondersteund door de vrijwilligers.