Week4Light 2020

7 t/m 13 december 2020

Doel van de Week4Light

De Week4Light is een online evenement waarbij we mensen informatie geven over alles wat met de dood te maken heeft. Vaak vinden mensen het eng om over de dood te praten en ligt dit nog in de taboesfeer. Met het organiseren van de Week4Light maken we dit bespreekbaar op een hele toegankelijke en realistische manier.

Fundraising evenement

Door mee te doen aan de Week4Light kunt u ervoor zorgen dat het Hospice gespecialiseerde zorg kan blijven bieden. Tijdens de Week4Light zullen alle opbrengsten ten goede komen aan Hospice Arco Cavent. Bij Hospice Arco Cavent verblijven mensen die terminaal ziek zijn. Het accent ligt op de kwaliteit van het leven, goede zorg en zoveel mogelijk comfort. Het hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming voor de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken. 

Over Hospice Arco Cavent

Hospice Arco Cavent biedt terminaal palliatieve zorg. Dit is zorg die mensen krijgen op het moment dat er medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Dan staat niet langer meer de behandeling van de ziekte centraal, maar de kwaliteit van het leven. In het Hospice staat het verlichten van lichamelijke pijn gecombineerd met persoonlijke aandacht en comfort centraal. Ook wordt er stilgestaan bij gevoelens en gedachten, zodat de bewoner in deze laatste levensfase genoeg hulp krijgt om het leven af te ronden. Het hospice is een warm thuis voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen.

Hoe u kunt meedoen aan de Week4Light

Tegenover Bruna in Zuikertuintje Mall en bij Hospice Arco Cavent kunt u een polsbandje en een lampionzakje aanschaffen. Door het dragen van het polsbandje gedurende de Week4Light kunt u helpen met de bewustwording en het doorbreken van het taboe dat rondom de dood heerst. U kunt een mooie tekst voor een overleden dierbare op uw lampionzakje schrijven en deze direct weer bij Zuikertuintje achterlaten of op de laatste dag van de Week4Light bij het Hospice brengen. Met alles ingeleverde zakjes vormen we een groot hart bij de Kathedraal van Doornen van Herman van Bergen. In de avond worden de kaarsjes aangestoken om onze overleden dierbaren te herdenken. Uiteraard kunt u dit via Facebook meemaken. Wilt u uw verhaal ook graag met anderen delen, dan kan dit door een mooie post op uw eigen Facebook te maken met de #week4light

Hoe kan uw bedrijf meedoen aan de Week4Light

Wij hebben verschillende sponsorpakketten die uw bedrijf kan afnemen. Bedrijven krijgen door het afnemen van deze pakketten een diversiteiten aan media promotie gedurende de Walk4Light. Neem voor meer informatie hierover contact op met Carol Capriles tell no. 5101321